cent

(Money | Penny) Å se en cent i en drøm betyr et argument, usannhet, glede eller stolthet. Å svelge et kvarter og utskille det som en krone i en drøm, betyr at personen er en zendik eller en ateist. Pennier i en drøm betegner ondskap, kjemper og snakker foraktelige ord. Hvis Guds navn er pålagt krone i drømmen, betyr det at en slik person som bærer den har lisensiert seg selv til å gjøre ondt i Gud den allmektige navn. Å se en cent i en drøm også kunne bety fusk, slit, slagsmål, kjedsomhet, ateisme, sorg, tristhet, trange omstendigheter, et argument, magert inntjening, fordriver fattigdom, gå på jobb, lønn, insolvens eller spredning av gjensidig ærekrenkelse blant lærde . (Se også penger | Penny)