Sjakkbiskop

I en drøm betegner biskopen lekenhet, distraksjon eller en kronisk sykdom. (Se også Chess | Chessboard | Chessmen)