Komfort

I en drøm betyr komfort komfort å fjerne verdier eller betale gjeld. (Se også vifte)