Fortvilelse

(Misnøye | Motvurdert | Motløs | Resign). Å oppleve desperasjon eller å miste håp om Gud, den allmektige i en drøm, betyr polyteisme eller forsøk på å begå selvmord eller å begå en synd, selv om konsekvensen av en slik tilstand i en drøm til slutt kan bli positiv til våkenhet. Fortvilelse i en drøm betyr også å rømme fra en stor fare, eller delta i aktivitetene til helvetes innbyggere. (Se også Uptight)