Evergreen

(Cypress | Pine) I en drøm representerer et eviggrønt tre en vakker kvinne eller en mann hvis ord ikke samsvarer med hans handlinger, eller det kan bety en reise, barn, lang levetid eller en sjenerøs sønn. (Se også Tree)