Blithe

(Munterhet | Letheadedness) I en drøm betegner forstand trøst, en god ånd og spesielt for en takknemlig person. Dette gjelder også for å se en avdød person i en tilstand av munterhet. En salig person i en drøm er en som er takknemlig for velsignelsene som er gitt ham av Gud den allmektige ved å ha en familie, kjærlighet, hengivenhet og for evnen til å gjøre gode gjerninger. Hvis man forventer et løfte om å bli oppfylt, innebærer blithe i en drøm tilfredshet med hans ambisjoner.